Andere tijden, andere vragen, anders organiseren
Ervaar jij ook een tijdsgeest met een grote dynamiek en onvoorspelbaarheid van veranderingen? Word jij ook dagelijks geconfronteerd met het feit dat het sneller moet, we wendbaarder moeten zijn en (eigen) verantwoordelijkheid moeten nemen? Ik merk in ieder geval dat het veelbesproken thema’s in organisaties. Andere vragen die hierbij een rol spelen zijn onder andere: hoe blijven we aantrekkelijk voor onze klanten? Hoe houden we onze medewerkers duurzaam inzetbaar? En wat kunnen we doen, zodat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt?

Moeilijke vragen?
Het beantwoorden van deze vragen in organisaties is denk ik niet gemakkelijk en ik zie diverse professionals die (net als ik) tegen twee patronen aan (zijn) (ge-) lopen.

• De verandering wordt gezocht in bestaande managementparadigma’s. Het omarmen van iets fundamenteel nieuws is vaak moeilijk. Het vereist een vorm van openheid (en kwetsbaarheid) die meestal niet spoort met het gangbare denken. Er is acceptatie nodig van het idee dat fouten of falen bij het werk horen en dat de huidige manier van denken en doen niet meer voldoet. Er wordt een kanteling gevraagd van de betrokkenen (en van mij).

• Gebrek aan tijd. Iets anders doen kost extra tijd en energie. Het vereist visie en moed om, juist in tijden van versnelling, eerst te vertragen. De standaardreactie is vaak: ‘We hebben geen tijd om de bijl te slijpen, want we hebben nog zoveel bomen te kappen.’ Een begrijpelijke manier van denken, voor de korte termijn, maar ook een manier van denken die op de langere termijn om problemen vraagt. Harder doorwerken in oude patronen leidt namelijk niet altijd tot beter presteren.

Ik ben een lange periode op zoek geweest naar hefbomen om deze patronen te doorbreken. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor diverse collega’s, managers, professionals die anders willen organiseren maar blijven steken in de ontwikkeling. De “WHY” lijkt ons wel duidelijk, maar de “HOW” en “WHAT” roepen de nodige vragen op.

HOW? Hoe dan?
Uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat elke tijd vraagt een eigen manier van organiseren en besturen en dat een waarderend perspectief op de organisatie van wezenlijk belang is. Een focus uitsluitend op problemen (“hoe kunnen we nog sneller in datgenen wat we nu doen?”) helpt niet in de transformatie. Een focus op mogelijkheden (“hoe kunnen we meer waarde creëren door anders te doen?”) daarentegen wel.

Daarnaast wordt het steeds belangrijker om al het beschikbare talent (het menselijk kapitaal, de vitaliteit) in de organisatie te mobiliseren. Dit vraagt dan om bedrijfsprocessen die veel verder gaan dan “change management” en sturen op competenties. In de processen zal veel meer aandacht moeten gaan komen voor het individu. En dit is prima hard te maken, want aandacht laat zich prima vertalen in het begrip “tijd”.

Belangrijk is dan wel om zowel de objectieve als subjectieve component van tijd mee te nemen. Dus naast de kwantiteit van tijd (“de Chronos”, “time-management”) ook de individuele beleving hiervan (de kwaliteit van tijd. “de Kairos”). In de praktijk betekent dit met meer aandacht de tijd geven aan je klant en aan je medewerker. Voor de klantenkant kan zich dat bijvoorbeeld vertalen in een grotere keuzevrijheid. En voor medewerkers een beweging om meer verantwoordelijkheid kunnen en mogen nemen voor je talent en je werk.

En nu?

Ik beveel je van harte een waarderend perspectief gericht op tijd in organisaties aan. Dit blog geeft je een korte introductie. Mocht je nog meer achtergrond hierover dan verwijs ik je graag naar mijn uitvoerig Artikel (*) hierover.

Ben je op zoek naar hulp en implementatie kracht om anders te gaan organiseren? Met een focus op de mogelijkheden? Samen met mijn collega’s van waardecreatie netwerk Archimedes helpen we graag met transformatie, waardecreatie en het vergroten van je organisatiekracht. Vanuit ons netwerk verzorgen we training, advies en (praktische) tools.

*) dit artikel is onder de naam “Slimmer, leuker en waardevoller met aandacht voor tijd” gepubliceerd in de 3e kwartaaluitgave 2016 van het het tijdschrift “Tijdschrift voor Begeleidingskunde”. Het TvB is een kwartaaluitgave van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC).