project/programma management

Systematisch Creatief helpt met het managen van multidisciplinaire veranderprogramma’s en projecten op het snijvlak van mens, maatschappij en techniek. Ervaring en expertise is aanwezig op het niveau programma management, project management en change management.

organisatie advies

Systematisch Creatief is partner in waardecreatie netwerk Archimedes. Voor het netwerk en haar klanten geeft Systematisch Creatief ondersteuning in de vorm van strategie, organisatie ontwikkeling, concepten en procesbegeleiding.
Ook zijn wij co-creator van de conversiemeter, een modern feedback en dialoog instrument voor teams en organisaties. De conversie meter geeft inzicht in organisatie kracht via de onderwerpen vitaliteit, competentie (effectiviteit), inspiratie en integratie.

procesbegeleiding en coaching

We werken graag als sparringpartner voor managers, ondernemers en netwerken. Door systematisch creatieve dialogen en een proces van spiegelen geeft Systematisch Creatief inzicht in complexe situaties. Zo ontwikkelen we samen waarde(n)volle proposities en (nieuwe) business modellen. Of trekken we een moeilijk of vastzittend project vlot. Ook faciliteren we waarderende dialogen met behulp van Appreciative Inquiry en Idee-generatie workshops met behulp van Design Thinking.