1. Zelfcoach en zelfcoaching, wat is dat?
Een zelfcoach coacht zichzelf. Dit proces heet zelfcoaching.
Iedereen heeft een zelfcoach in zich.

2. Ben ik dan mijn zelfcoach?
Ja ook. Maar je bent natuurlijk meer dan je gedachten. En meer dan wat de zelfcoach in jou tegen je zegt via zelfspraak.
Je kan bijvoorbeeld ook kiezen voor het aannemen van een ontspannen geest: stoppen met denken en meer gaan waarnemen. Zo’n mind-set maakt dan meer ruimte en aandacht voor voelen en bewegen.
Sommige mensen noemen dat “in het hier en nu zijn”. Anderen gebruiken woorden als “in de zone” of “in de flow raken”.

3. Wat is goed aan het hebben van een zelfcoach?
De ontdekking van de zelfcoach in jezelf kan je helpen in je dagelijks leven maar zeker ook in spannende situaties. Het is een voedingsbodem voor betere prestaties en meer plezier.

4. Dus ook in te zetten bij spannende sportwedstrijden?
Jazeker. Menig topsporter integreert sportpsychologie en zelfcoaching in de training. Fysieke, mentale en technische training gaan hand in hand.
Tijdens de wedstrijd zijn zij minder bezig met denkprocessen en het maken van zorgen. De volledige aandacht (focus) gaat zoveel mogelijk naar het spel. Zo komen ze “in de flow”.

Tijdens het WK turnen 2014 in Nanning speelt de leeuw van Lemmer de draak met de turners uit China. In dit filmpje wordt Epke Zondeland, vlak na zijn oefening geïnterviewd en kijkt hij terug op zijn kampioenswedstrijd, de focus en “de flow”.


5. Kan ik met zelfcoaching ook een beter leidinggevende worden?
Ja. Zelfcoaching helpt je met het ontdekken en ontwikkelen van je persoonlijk leiderschap: leiding geven over jezelf in interactie met anderen.
Dit geef de mensen om je heen meer duidelijkheid. En dit geeft het gevoel van verantwoordelijkheid en authenticiteit en legt de basis voor vertrouwen.
Daar wordt degene die je leiding geeft normaliter beter van. Je zal hem of haar waarschijnlijk ook proberen te helpen om zelf een zelfcoach te worden, zeker als de organisatie waarin je werkt zelfsturing stimuleert of staat voor een grote verandering. Dit geeft de nodige ruimte.

6. Dus persoonlijk leiderschap, leiding geven en zelfcoaching liggen dicht tegen elkaar aan?
Ja. Je kan zeggen dat persoonlijk leiderschap een resultaat is en zelfcoaching een proces is dat persoonlijk leiderschap ontwikkelt. Dit heeft per definitie impact op de manier van leiding geven.

7. Hoe kan ik zelfcoaching leren en toepassen?
Het idee achter zelfcoaching laat zich vatten in een relatief eenvoudige formule: Prestatie = Kracht x Focus – Conflict. Echter, het doorleven hiervan is iets minder eenvoudig en vergt oefening.
Zelfcoaching is iets wat je ervaart en ontwikkelt. “Je gaat het pas zien als je het door hebt”. Of anders gezegd: leren door te doen. Leren met je hoofd, hart en handen.

8. Waar kan ik ervaring met zelfcoaching opdoen?
In ieder geval op 17 september vanaf 16:00 uur op de golfbaan in Roden. In een training van 2 uur wordt je meegenomen door Mark Theelen, organisatie- en prestatiepsycholoog.
Hier (www.systematisch-creatief.nl/folder.pdf) kun je meer lezen Na afloop vertalen we in een informele setting de (1e) ervaringen naar je dagelijks werk en hoe je jezelf nog meer kan ontwikkelen tot zelfcoach.