Visie op veranderen

 • Met veranderen maak je het verschil tussen de bestaande situatie (A) en de gewenste situatie (B), de verandering.
 • Veranderen is geen doel op zich. Het volgt een noodzaak uit ambitie (realiseren verlangen en/of opheffen van “pijn”).
 • Hoe kleiner het verschil tussen A en B , hoe sneller de verandering gerealiseerd kan zijn. Dit is veranderen in doelgerichte stappen (eventueel ondersteund door een projectstructuur).
 • Als de gewenste situatie verder weg ligt (in tijd) of er is sprake van nog niet gespecificeerde doelen, dan heeft de verandering meer het karakter van een ontwikkeling en wordt deze gedreven door een toekomstbeeld en gedeelde waarden (eventueel ondersteund door een programmastructuur).

Visie op organisaties

 • Organisaties zijn niet beet te pakken. We schetsen zelf een samenhangend beeld hiervan in onze gedachten. Iedereen kan er dus verschillend naar kijken. Deze beelden kan je uitwisselen.
 • In de basis gaat het in organisaties om het toevoegen van waarde aan de klant. Deze waarde wordt gegenereerd door de mensen die in/voor de organisatie werken.
 • Een organisatie is het resultaat van verbinden – aanjagen – ontwikkelen – organiseren en bedienen.

Visie op het veranderproces in organisaties

 • Een verandering wordt geplaatst op een ontwikkelcurve, verloopt cyclisch (maar niet altijd even snel) en in min of meer logische volgordes.
 • De klanten en andere belanghebbenden van een organisatie streven altijd naar idealiteit, door verschillende belangen is er behoefte aan afweging.
 • De verandering richt zich op samenhang tussen de mensen in de organisatie, de bedrijfsprocessen en de systemen.
 • Communicatie, aandacht voor (de autonomie) van mensen en focus op vertrouwen is wezenlijk in organisaties en veranderprocessen.
 • Leidinggevenden en leiders lopen voorop bij verandering en nemen anderen mee.
 • Diversiteit, talent en vakmanschap zijn krachtbronnen achter een verandering.
 • Veranderen kost veel tijd en energie doordat patronen aan- en afgeleerd moeten worden. Het kan versneld worden door gerichte positieve aandacht te geven aan leerprocessen.
 • Dat wat aandacht krijgt groeit.